May 9, 2014

Sayax URT

SAYAX Santral ve Üretim Yönetimi Modülü

Bu modülle üretim santralinin uzun ve orta vadeli planlanmasından başlayarak, günlük planların hazırlanması, MMS ve DGPYS sistemine gerekli bildirimlerin yapılması, alınan talimatların takibi, YAL/YAT stratejilerinin belirlenmesi için gerekli analizler, günlük üretim programlarının yapılması ve uzlaştırma raporlarının hazırlanmasına kadar tüm süreç yönetilebilir.

GÖP Yönetimi Bileşeni: 

 • Yıllık, aylık ve günlük üretim bütçe/planların hazırlanması
 • Su, kot ve rezerve durumuna göre detay günlük üretim planlarının hazırlanması
 • Su geliri ve fiyat tahminlerine göre alternatif planların hazırlanması
 • Günlük planlara bağlı olarak MMS sistemine girişler (kademeli saatlik, blok, esnek teklifler)
 • MMS sistemine ikili anlaşmaların girişi ve onayı
 • MMS sisteminden alınan talimatların çekilmesi, otomatik maillerle bildirimi
 • Onaylanan üretim programının üretim web modülüne otomatik aktarımı

DGP Yönetimi Bileşeni

 • EAK, KGÜP girişleri.. tüm GÖP ve DGP işlemleri
 • YAL/YAT stratejilerinin belirlenmesi için gerekli analiz ekranları
 • YAL/YAT tekliflerinin DGPYS girişlerinin yapılması
 • Güncel üretim programının ve alınan talimatların üretim web modülüne otomatik aktarımı
 • PFK işlemleri, DGPYS bildirimleri
 • Günlük rapor, kısıt rapor, arıza bildirimlerinin otomatik indirilmesi, görüntülenmes

GİP Yönetimi Bileşeni

 • GİP işlemleri için santral, serbest tüketici ve ikili anlaşma verilerinin tek ekrandan yönetimi
 • GİP web service entegrasyonu ile tüm GİP işlemlerinin tek ekrandan yönetimi

Raporlama Bileşeni

 • Santral günlük üretim performansı ve faaliyet raporları
 • Saatlik, günlük, aylık ön uzlaştırma raporları, alacak borç takibi
 • Nihai uzlaştırma raporları
 • Uzun dönemli bütçe/plan gerçekleşme raporları
 • Arıza/bakım faaliyetleri raporları

Üretim Web Modülü : Santral üretim programlarının bildirileceği, gerçekleşmelerinin de santral teknisyenlerince girilebileceği web ara yüzlerinden oluşan bildirim modülü. Ayrıca firmaya özel olmak üzere Sayax Modem’ler kullanılarak GPRS/Ethernet üzerinden, üretim tesislerinden online veri alınması için gerekli entegrasyonun yapılması da mümkündür.