May 6, 2014

Sayax TIC

Türkiye Elektrik Piyasası için özel olarak hazırlanmış Sayax KDS (Sayax Ticaret Modülü) ile elektrik piyasası ve ilgili paralel piyasa verilerini, piyasa kurumlarının haber, duyuru ve mevzuat değişikliklerini takip etmek çok kolaydır. Bununla birlikte portföy ve piyasa tahminleri, üretim simülasyonları, Cross Border takip ve analizi mümkündür.

 

Piyasa Takip Bileşeni:

Sayax Ticaret Modülü içerisinde yer alan Piyasa Takip Bileşeni ile fiyatlar, günlük parametreler gibi Elektrik Piyasası verilerinin, Milli Yük Tevzi Merkezi (MYTM) tarafından yayınlanan raporların, EPDK, TEİAŞ, PMUM gibi kurumlardan yayınlanan haber ve duyurların, meteroloji ve finans verilerinin otomatik çekilerek analiz ve raporlama yapılabilmesi sağlanır.

 • PMUM’dan web serviceler kullanılarak PTF, SMF, Günlük Parametler vs verilerinin otomatik çekilmesi
 • 1.1.2007’den itibaren tüm sistem verileri (G-DUY, N-DUYI) veritabanında kayıtlıdır, raporlanabilir
 • Fiyat analizleri; saatlik, günlük, aylık, özel gün, haftaiçi, haftasonu vs pek çok kırınımda fiyat analizleri
 • Günlük Parametre analizleri; SSM, SAM, KEYALM, KEYATM, GÜP, KGÜP, YTP vs farklı kırınımlarda analizler
 • Fiyat & Parametre ilişkileri, tablo ve grafiklerle izlenebilir
 • Firmaya özel hazırlanan ekranlarla istenen tüm piyasa parametrelerinin anlık takibi
 • MYTM’de yayınlanan günlük işletme raporu, kurulu güç raporu, alınabilir güç raporu vs otomatik alınması ve analizi
 • 15 büyük ilin saatlik meteoroloji gerçekleşme ve 5 günlük tahmin verileri (yağış, sıcaklık, rüzgar vs)
 • Meteorolojik haritalarla fiyat & sıcaklık, yük & sıcaklık vs korealasyon analizleri
 • Mevzuat değişiklikleri (kanun, yönetmelik, EPDK kurul kararları vs) otomatik bildirimler
 • PTF, SMF vb verilerin açıklandıkça otomatik olarak e-maille bildirimlerinin yapılması
 • PMUM, TEİAŞ, EPDK duyurularının otomatik alınması ve e-maille bildirimlerin yapılması
 • Onlarca farklı grafik ve raporla piyasa verilerinin detaylı analizi
 • Vadeli Opsiyon Piyasası (VOB)’nda işlem gören Elektrik Kontratlarının fiyat değişimlerinin anlık bildirimi, analizi
 • Yurtdışı elektrik piyasaları future fiyatlarındaki anlık değişimlerin bildirimi, analizi
 • EPİD rapor verileri ve analiz ekranları

Yukarıda bazı özellikleri yazılan Piyasa Takip Bileşeni, firmanıza özel olarak uyarlanabilir.

 

Tüketim Tahmin Bileşeni:

Sayax Ticaret Modülü içerisinde yer alan Tüketim Tahmin Bileşeni ile portföyünüzün tüketim tahminlerini yaparak dengesizlik maliyetinizi düşürebilirsiniz. Sayaç müşteri, grup veya tüm portföyün saatlik, günlük, aylık vb kırınımlarda tüketimlerini tahmin etmek, ikili anlaşmalar ve sınır ticareti ile birlikte net satınalma ihtiyacınızı veya fazlanızı saatlik olarak görebilir, PMUM MMS sistemine giriş yapabilirsiniz.

 • Sayaç, müşteri ve grup bazlı saatlik, günlük, aylık tüketim tahminleri
 • Farklı senaryolar için farklı modellemeler, frimaya özel tahmin modelleri
 • Portföy toplam tüketim senaryoları, max, min elektrik ihtiyacı, kritik gün analizi
 • Farklı talep senaryolarına uygun olarak nakit akışı ihtiyaç planlaması
 • Dengesizlik öngörüsü, dengesizlik teminat maliyetinin günlük takibi ile yönetiminin sağlanması
 • Dağıtım Şirketi, Tarife Grubu, Abone Grubu, Bölge vs bazında tüketimde tahminleri
 • İkili Anlaşmalar ve Cross-Border (Sınır Ticareti) alış satışlarının planlanması, net ihtiyaca etkisi
 • PMUM sistemine Lot bazlı verilerin girişi ile açıklanan sonuçların otomatik çekilmesi
 • Sayax OSOS bileşeni ile entegrasyon; tahminlerde anlık sayaç tüketimlerinin kullanılması olanağı

Yukarıda bazı özellikleri yazılan Tüketim Tahmin Bileşeni firmanıza özel olarak uyarlanabilir

 

Piyasa Simülasyonu Bileşeni:

Sayax Ticaret Modülü içerisinde yer alan Piyasa Simülasyonu Bileşeni; devrede olan ve devreye girmesi planlanan tüm santrallerin, büyüme, doğalgaz fiyatları, kömür fiyatları, yağışlılık gibi farklı parametrelere bağlı olarak senaryolar çalıştırılmasını ve kısa, orta uzun vadeli saatlik fiyatların tahmin edilmesine olanak sağlayan senaryoların oluşturulması için kullanılır. Parametreleri değiştirerek, merit order mantığıyla hangi saatte hangi santrallerin marjinal santral olacağını görebilir, güç, talep, fiyat ilişkisini simüle edebilirsiniz.

 • Devrede olan ve devreye girmesi planlanan yüzlerce santralin detay bilgileri
 • Hidro ve Rüzgar üretim profil dağılımı
 • Merit Order mantığıyla talep arz ilişkisinin kurulması sonucunda marjinal yükün tespiti
 • Her dönem için devrede olan kurulu ve alınabilir gücün fiyata etkisinin simülasyonu
 • Tertiplenmiş yük, fiyat eğrileri, yük-fiyat grafikleri, merit order grafikleri vs raporlar
 • Doğalgaz ve kömür fiyatlarındaki değişimin marjinal fiyata etkisinin analizi
 • Elektrik talebindeki değişimin diğer parametrelerle birlikte marjinal fiyata etkisinin analizi
 • Yatırım fizibilitelerine girdi olacak verilerin oluşturulması.
 • 2000h, 4800h, 6000h vb belirli aralıklara denk düşen detaylı yük ve fiyat analizleri
 • Belli gruplara bağlı santrallerin belirli fiyatlama politikalarında çalışmalarının marjinal fiyata etkisinin analizi

Yukarıda bazı özellikleri yazılan Piyasa Simülasyonu Bileşeni, firmanıza özel olarak uyarlanabilir.

 

Cross-Border Bileşeni:

Sayax Ticaret Modülü içerisinde yer alan Cross Border Bileşeni ile; Yunanistan, Romanya, Macaristan, İtalya vb ülkeler ve European Energy Exchange (EEX)’de oluşan saatlik fiyatlar ve future fiyat bilgileri otomatik olarak çekilir. Anlık bildirimler, 2010 yılından günümüze kadar olan veriler dahil olmak üzere veri analizleri, Türkiye Elektrik Piyasası fiyatları ile karşılaştırmalar, yurtdışı ikili anlaşmaların maliyet ve performans analizleri vs mümkündür.

 • Yunanistan (GR), Romanya (RO), Macaristan (HU), İtalya (IT) ve EEX fiyatları, piyasa verileri
 • 1.1.2010 tarihinden itibaren yurtdışı piyasalar arşiv verileri
 • Cross Border (Sınır Ticareti) ikili anlaşmaların kaydı, ikili anlaşma nihai maliyet hesabı
 • TCAT ihale duyuruları, ihale sonuçları, duyurular vs bilgilerin otomatik olarak alınması, emaille bildirim
 • Cross Border (Sınır Ticareti) alış ve satış maliyet analizleri (CBT Cost, Sistem Kullanım, Transfer Kaybı vs)
 • Yapılan anlaşmaların TCAT’e bildirimi için otomatik çizelgelerin hazırlanması
 • Yurtdışı firmaların (Counterparty) kayıtları, ETSO kodları, TCAT otomatik muhatap bildirimi kontrolü
 • Ödeme planlarının (Enerji Bedeli, KDV, Gümrük vs TL ve Euro) otomatik hazırlanması, nakit akışı planlama
 • Yurtdışı alım satım anlaşmaları döküman yönetimi (sözleşme, EFET, teminat vs)
 • Yurtdışı alım satım anlaşmalarının peryot, bölge, ülke, firma bazında performans analizlerinin yapılabilmesi

Yukarıda bazı özellikleri yazılan Cross Border Bileşeni, firmanıza özel olarak uyarlanabilir.

 

Veri Analiz Bileşeni:

Sayax Ticaret Modülü içerisinde yer alan Veri Analiz Bileşeni ile; sistemde yer alan tüm verilerin belirli parametrelere göre listelenmesi, grafiğe dökülmesi, karşılaştırmalarının yapılması mümkündür.

 • G-DUY, N-DUY I ve N-DUY II arşiv verilere ek olarak mevcut PMUM sisteminden otomatik olarak veri çekilir
 • Seçilen tarih aralıklarında ve seçilen parametrelere uygun olarak renkli ekranlarda tablolar oluşturulabilir
 • Veriler grafiklerle dökülebilir, excel’e aktarılabilir, firmaya özel raporlar oluşturulabilri.
 • Belirlenecek firma ekranları ile tüm verilerin birbirleriyle ilişkileri anlık takip edilebilir
 • Firma KPI’larına uygun performans raporları tasarlanabilir.
 • Tüm diğer modüllerle entegrasyon sonucu yurtdışı piyasa verilerinden anlık sayaç tüketimlerine kadar tüm verilerinin birbirleriyle entegre raporları üretilebilir.

Yukarıda bazı özellikleri yazılan Veri Analiz Bileşeni, firmanıza özel olarak uyarlanabilir.