May 9, 2014

Sayax FIN-MUH

Türkiye Elektrik Piyasası için özel olarak tasarlanmış Sayax Enerji Yönetimi Sistemi (Sayax Finans ve Muhasebe Yönetimi) ile, otomatik sayaç okumadan (OSOS), tahsilat yönetimine kadar tüm operasyonunuzu yönetebilirsiniz. Sayaçlarınızın PMUM onayından başlayarak, tüketimlerin otomatik olarak web service’lerle çekilmesi, faturalanması, tahsilat takibi vs satış sonrası hizmetlere kadar tüm operasyonun entegre ekranlarda yönetimi mümkündür.

Sayaç Yönetimi Bileşeni:

Sayax Operasyon Modülü içerisinde yer alan Sayaç Yönetimi bileşeni ile tüm sayaçlarınızı PMUM tarafından onay verilmesinden başlayarak takip edilebilir. Sayaç bilgileri ve tüketim verileri web service’lerle otomatik olarak alınır. Onbinlerce sayacın bütünleşik ekranlarda takip ve analizi kolaylıkla yapılabilir.

PMUM tarafından onaylanan sayaçlarınızın bilgileri web service’lerle otomatik olarak çekilir.

 • OSOS’dan veya PMUM’dan sayaç tüketim verileri otomatik olarak çekilir.
 • Her sayaç kendisine ait bir sayaç kartı ile takip edilir.
 • Sayaçlar farklı gruplar bazında takip edilebilir.
 • Grup bazlı toplu faturalama yapılabilir.
 • Sayaçlar müşteri kartları altında gruplanarak takip edilebilir.
 • Sayaç bazlı tek tek veya müşteri bazlı toplu faturalama yapılabilir.
 • Sayaç bazlı dönemsel tüketim analizleri, profil etkisi.
 • Sayaç bazlı dönemsel maliyet analizleri, karlılık.
 • Üç zamanlı okunan sayaçlar güncel Dağıtım Şirketi Profil Katsayıları kullanılarak saatlik tüketime çevrilir.
 • Dağıtım Şirketi sayaç okuma tutanakları oluşturulabilir.
 • Yük Profili ve Endeks verileri takip edilebilir.

Sayaç Yönetimi bileşeni ile yukarıdaki araçlara ek olarak pek çok farklı raporlama ve analiz imkanı ve firmaya özel uyarlama imkanı vardır.

 

Müşteri Yönetimi Bileşeni:

Sayax Operasyon Modülü içerisinde yer alan Müşteri Yönetimi bileşeni ile tüm müşterilerinizi takip edebilir, müşteri bazlı analiz ve raporlamalar yapabilirsiniz. Portföy öncesi ve portföye girdikten sonra müşterilerin takibi, müşteri bazlı faturalama, tahsilat takibi, sözleşme ve teminat takibi, döküman yönetimi vs gibi pek çok araçla müşterilerinizi yönetebilirsiniz.

 • Her müşteri müşteri kartı ile takip edilir.
 • Sözleşme Yönetimi : müşteri sözleşmeleri, ek protokoller, fesih şartları, sözleşme türü, indirim oranı vs
 • Döküman Yönetimi : müşteri dökümanları, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, teminat mektubu vs.
 • Müşteri rehberi ile müşteri fatura adresi, posta adresi, yetkili, tel, mail, fax vs takibi
 • Müşteri bazlı dönemsel tüketim analizleri, profil etkisi
 • Müşteri bazlı dönemsel maliyet analizleri, karlılık
 • Müşteri bazlı fatura takibi
 • Müşteri bazlı tahsilat takibi, vade farkı faturalarının oluşturulması ve takibi
 • Sözleşmelerden doğan damga vergisi faturalarının oluşturuması ve takibi
 • Sözleşmesi biten müşteriler için otomatik bilgilendirme mesajları
 • Her dönem müşteri teminatlarının hesaplanması, limit tespiti ve çek, senet, mektup, nakit vs kayıt altına alınması
 • Teminatı limit altına düşen veya süresi bitenler için otomatik bilgilendirme mesajları.
 • Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS) raporlarının otomatik oluşturulması
 • Portföye yeni giren müşteriler için otomatik “hoşgeldiniz” bildirimleri
 • Web üzerinden müşterilerin kendi güncel tüketimlerini, faturalarını, tahsilatları vs takip edebilmeleri
 • Web üzerinden on-line fatura ödeme olanağı
 • Müşteri adaylarına verilen tekliflerin takibi
 • Müşterilerle yapılan görüşmelerin (satış danışmanları ve bayiler) takibi

Müşteri Yönetimi bileşeni ile yukarıdaki araçlara ek olarak pek çok farklı raporlama ve analiz imkanı ve firmaya özel uyarlama imkanı vardır.

Portföy Yönetimi Bileşeni:

Sayax Operasyon Modülü içerisinde yer alan Portföy Yönetimi bileşeni ile portföy analizlerinin yapılması, karlılık durumunun izlenmesi, operasyonel faaliyetlerin anlık takibi işleri bütünleşik ekranlardan kolayca yapılabilir. Pek çok farklı portföy yönetici özet raporu ile portföyün izlenebilir kılınması, portföy optimizasyonun sağlanması ve böylece yönetilmesi mümkündür.

 • Portöy tüketim analizleri ile dönemsel karşılaştırmalar
 • Portföy maliyet analizleri, karlılık hesaplamaları
 • En karlı müşteri, en yüksek profil maliyetli sayaç vs raporlamalar
 • Portföy denge raporları ile portföy optimizasyonu
 • Portföy saatlik, günlük, aylık tüketim tahminleri
 • Portföy dengesizlik analizleri ile dengesizlik maliyetinin yönetimi
 • Portföye yeni giren müşteriler ve portföyden çıkan müşterilerin takibi, otomatik bildirim mesajları
 • Portföy kontrol raporları ile faturalama ve tahsilat yönetimi takibi
 • Satınalınan elektrik ve ihtiyaç duyulan fon durumunun takibi
 • Portföy yönetici özet raporları ile genel portföy durumunun anlık takibi

Portföy Yönetimi bileşeni ile yukarıdaki araçlara ek olarak pek çok farklı raporlama ve analiz imkanı ve firmaya özel uyarlama imkanı vardır.

 

Fatura Yönetimi Bileşeni:

Sayax Operasyon Modülü içerisinde yer alan Fatura Yönetimi bileşeni ile PMUM’dan web service’ler kullanılarak çekilen sayaç tüketim verileriniz veya otomatik sayaç okuma modemlerinden (OSOS) alınan tüketim verileriniz tek tuşla faturalara dönüştürülür. Binlerce sayaç için çok kısa sürede fatura oluşturabilir, basabilir, otomatik olarak müşterilerinize e-posta ile bildirilmesini sağlayabilirsiniz. Beyannameler ve tahakkuk tabloları otomatik oluşturulabilir. Pek çok farklı kontrol noktası ile kullanıcı bazlı hatalar sıfıra indirilerek, hatasız faturalama yönetimi sağlanır.

 • Binlerce sayacın tek tuşla otomatik olarak faturalanması
 • Sayaç bazlı tek tek veya grup bazlı toplu faturalama
 • Müşteri bazlı toplu faturalama, müşteri özel fatura tasarımı
 • Firma bazlı farklı fatura tasarımları ile firmaya özgü fatura görünümü
 • Tek tek veya binlerce faturanın topluca e-maille gönderilmesi
 • Fatura eki olarak özet raporların firmaya özel olarak hazırlanması
 • Kontrol raporları ile tüketimi değişen veya faturalanmayan sayaçların takibi
 • Endeks kontrolü, tüketimden ilk ve son endeks üretilmesi
 • Enerji Fonu ve TRT Beyannameleri ile tahakkuk tablolarının otomatik oluşturulması
 • Her belediye için banka ve IBAN bilgilerinin de bulunduğu BTV beyannamelerinin otomatik oluşturulması
 • Sistem Kullanım Faturalarının takibi ve kontrolü
 • Dağıtım Şirketi teminatlarının her faturalama döneminde yeniden hesaplanması ve verilen teminatların takibi
 • Önceki dönem faturaları ile karşılaştırmaların yapılması ve anormal tüketim değerlerinin raporlanması
 • Bütünleşik ekranlarda, farklı renk kodları ile kullanıcı dostu arayüzler
 • Tek zamanlı veya çok zamanlı elektrik piyasası özelliklerine uygun farklı faturalama seçenekleri
 • Sözleşme türüne (TEDAS-X, PTF+X vs) göre farklı faturalama seçenekleri
 • Elektrik piyasasına özel e-fatura adaptörü, e-fatura entegrasyonu
 • İkili anlaşma, dağıtım şirketi vs faturalarının düzenlenmesi

Fatura Yönetimi bileşeni ile yukarıdaki araçlara ek olarak pek çok farklı raporlama ve analiz imkanı ve firmaya özel uyarlama imkanı vardır.

 

Tahsilat Yönetimi Bileşeni:

Sayax Operasyon Yönetimi Modülü içerisinde yer alan Tahsilat Yönetimi bileşeni ile tüm müşterilerinizin tahsilatlarını takip edebilir, aktif elektrik enerjisi tüketim faturalarının yanısıra vade farkı faturaları, damga vergisi faturaları ve sayaç/modem faturaları kesebilir, tahsilatlarını takip edebilirsiniz. Yönetici özet raporu ile tüm portföyün tahsilat performansı ve müşteri bazlı tahsilat riskleri takip edilebilir.

Fatura Yönetimi bileşeni ile oluşturulan tüm faturaların tahsilatlarının takibi

 • Banka ekstrelerinden sisteme otomatik tahsilat bilgisi aktarımı
 • Gecikmiş tahsilatların takibi ile vade farkı faturalarının oluşturulması
 • Tüm portföyün tahsilat performansının özet raporlarla anlık takibi
 • Damga Vergisi faturalarının oluşturulması ve tahsilatlarının takibi
 • Müşteri veya grup bazında tahsilat performansının takibi ile risk tanımlanması
 • Sayaç, modem gibi aktif enerji dışındaki her tür diğer faturanın oluşturulması ve tahsilatının takibi
 • Yönetici özet raporları ile tüm faturaların ve tahsilatların firmaya özel analizi
 • Her faturalama döneminde teminat ihtiyacının tekrar hesaplanması ile ek teminat ihtiyaçlarının raporlanması
 • Tanımlanan kritik tahsilat risk, dönem vs durumlarında otomatik bilgilendirme mesajlar
 • Tahsilat kayıtlarının 3.parti yazılımlara (SAP, LOGO vs) aktarılması
 • Tüm bankalarla entegrasyon, otomatik ödeme, DBS/OTS listelerinin gönderimi, tahsilat bilgilerinin otomatik alınması

Tahsilat Yönetimi bileşeni ile yukarıdaki araçlara ek olarak pek çok farklı raporlama ve analiz imkanı ve firmaya özel uyarlama imkanı vardır