May 9, 2014

Sayax OPR-CRM

Türkiye Elektrik Piyasası için özel olarak hazırlanmış Sayax OPR-CRM (Sayax Operayon & Satış Modülü) ile tüm tekliflerinizi, satış danışmanlarınızı, bayilerinizi ve satış temsilcilerinizi, müşteri adaylarınızla müşterilerinizi yönetmeniz mümkündür. Satış pazarlama operasyonlarınızın ve PMUM sayaç onay süreçlerinizin tamamı Sayax Operasyon ve Satış Modülü üzerinden kolayca yönetilebilir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi Bileşeni:

Sayax Satış Modülü’nün bir bileşeni olan Sayax Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ile portföyünüzde bulunan veya portföyünüze girecek tüm müşterilerin yönetimi mümkündür. Elektrik Piyasasına özel CRM çözümü olan bu bileşen satış gücünüzü ve hizmet kalitenizi artırmak üzere geliştirilmiştir.

 • Müşteri adayları ile yapılan görüşmelerin takibi
 • Süreç yönetimi ile görüşme planlama, aksiyon atama, hedef belirleme vs
 • Pek çok farklı rapor seçeneği ile aksiyon sonuçlarının izlenmesi
 • Satış Danışmanları ve Bayi hedeflerinin takibi, performans izleme
 • Call Center Yönetim bileşeni ile entegrasyon
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi, analizi, raporlanması
 • Düzeltici / Önleyici faaliyetlerin kayıt altına alınması, analiz ve raporlanması
 • Görüşmelerden teklif verme sürecine geçiş
 • Teklif Yönetimi Bileşeni ile entegrasyon
 • Verilen tekliflerin takibi, revizyon teklifler, alternatif teklifler
 • Tekliflerin takibi, analizi ve raporlanması
 • Kabul edilen tekliflerin sözleşmeye dönüştürülmesi, otomatik sözleşme hazırlama
 • Görüşme > teklif > sözleşme > pmum kaydı > portföye kabul zincirinin yönetilmesi
 • Ön Müşteri kartları ile tüm müşteri ve müşteri adaylarının takibi

Yukarıda bazı özellikleri sayılan Sayax Müşteri İlişkileri Yönetimi bileşeni ile tüm müşteri odaklı süreçlerinizi yönetmeniz mümkündür. Firmaya özel uyarlama mümkündür.

 

Teklif Yönetimi Bileşeni:

Elektrik Piyasası için özel olarak geliştirilmiş Sayax Teklif Yönetimi bileşeni; satış personeli tarafından merkezde ve/veya satış temsilcileri ve bayiler tarafından web üzerinden kontrollü teklifler hazırlanmasını, tek formatta ve firma tarafından belirlenecek kriterlerde teklif dökümanları üretilebilmesini, tüm teklif sürecinin tek merkezden yönetimini sağlayan gelişmiş bir araçtır.

 • Tüm tarifeler için hızlı ve kolay teklif hazırlama olanağı
 • Hazırlanan tekliflerin firma teklif dökümanı taslağında PDF ortamında saklanması
 • Hazırlanan tekliflerin teklif hazırlama ekranından doğrudan müşteriye e-maille gönderilmesi
 • Tekliflerin sayısız farklı şekilde revizyon edilebilmesi, revizyon tarihçesinin takibi
 • Bayilerin ve satış temsilcilerinin web üzerinden teklif hazırlayabilmesi
 • Bayiler tarafından hazırlanacak tekliflerin merkez ofis onayından geçirilmesi mümkündür
 • Merkezdeki Satış Danışmanlarının bayi adına teklif üretebilmesi
 • Satış danışmanlarının, satış temsilcilerinin ve bayilerin teklif performanslarının takibi
 • Belli dönemde verilen tekliflerin yönetici özet raporlarının üretilmesi
 • Adet, miktar, tarife grubu, abone grubu, dağıtım bölgesi vs bazında detaylı teklif raporları
 • Görüşme > Teklif > Sözleşme > Onay > Portföye kabul zincirinin yönetilmesi
 • Başka firma teklifleri ve TEDAŞ faturası ile karşılaştırma yapılabilmesi
 • Karşılaştırma tablolarının müşteriye PDF şeklinde e-maille gönderilebilmesi
 • Teklif geçerlilik süresi ve müşteri kodlama ile aynı müşteriye aynı anda farklı bayilerin teklif verememesi
 • Min fiyat, belli tarife grubu için min indirim, gece tüketim oranı için min indirim vs gibi kontrollerin tanımlanabilmesi
 • Tüketim profiline göre tahmini profil maliyetinin hesaplanarak, sağlıklı teklifler verilmesi
 • Verilen tekliflerin tahmini spot maliyet, kar, başabaş noktası, nakit akışı grafiklerinin çizilebilmesi

Yukarıda bazı özellikleri yazılan Sayax Teklif Yönetimi bileşeni firmanıza özel olarak uyarlanabilir.

 

Satış Yönetimi Bileşeni:

Elektrik Piyasası için özel olarak geliştirilmiş Sayax Satış Yönetimi bileşeni; müşteri ön görüşmelerinden başlayarak, görüşme, teklif hazırlama, revizyon teklif, sözleşme, PMUM onay ve portföye alınma zincirini yönetebileceğiniz, Sayax Operasyon Modülü ile entegre şekilde fatura, tahsilat, maliyet, tüketim izleyebileceğiniz, bayi ve satış danışmanlarınızı yönetbileceğiniz gelişmiş bir araçtır.

 • Satış Danışmanı tanımlama, müşterilere satış danışmanı ataması
 • Distribütör, Ana Bayi, Alt Bayi tanımlamalarının yapılabilmesi
 • Müşteri Web Client ve Bayi Web Client erişimi için gerekli tanımlamaların yapılabilmesi
 • Teklif Yönetimi Bileşeni ile entegrasyon; tüm tekliflerin tek elden yönetilmesi
 • Verilen tekliflerin ve satışa dönenlerin performans, maliyet ve karlılık analizleri
 • Satış Danışmanlarının görüşme, teklif ve satış performanslarının takibi
 • Satış Danışmanlarının satış sonrası görüşme, şikayet ve talep karşılama performanslarının takibi
 • Bayi Yönetim sistemi ile entegrasyon; bayi yönetiminin merkezi satış ekibi tarafından yapılması
 • Bayi satışlarının raporlanması, bayi tekliflerinin onayı, reddi veya revizyonu, bayi hakedişlerinin hesaplanması
 • Bayi Web Client ve Müşteri Web Client içerik yönetimi
 • Call Center Yönetimi ile entegrasyon; müşteri talep / şikayetlerin yönetilmesi
 • Portföy, müşteri ve sayaç bazında maliyet, tüketim, karlılık analizleri
 • Piyasa Takip Modülü ile entegrasyon; piyasa beklentilerinin kurumsal tahmine dönüştürülmesi
 • Hacim, sektör, bölge vs bazında satış hedeflerinin belirlenmesi, yönetimi, raporlanması
 • Spot piyasa maliyeti, ikili anlaşma maliyeti vs tedarik optimizasyonu
 • Tüketim dağılımına göre profil maliyeti hesabı, başabaş noktası analizleri vs ile satış limitlerinin belirlenmesi
 • Farklı dönemlere ve satış stratejilerine göre otomatik sözleşme dökümanlarının üretilmesi
 • Döküman yönetimi ile portföydeki müşterilerin dökümanlarının takibi (sözleşme, ek protokol, ticarete sicil gazetesi vs)

Yukarıda bazı özellikleri yazılan Satış Yönetimi bileşeni firmanıza özel olarak uyarlanabilir.

Bayi Yönetimi Bileşeni:

Distributörlerinizi, na bayilerinizi ve alt bayilerini tanımlayabilir, bayilerinize web üzerinden duyuru ve haber iletebilir, bayilerinizin web üzerinden teklif vermelerini, müşteri dökümanlarını (fatura, vergi levhası vs) web üzerinden gönderebilmelerini, kontrollü teklif revizyonları yapabilmelerini, tüm bayilerinizin tek formatta teklif dökümanı üretebilmelerini sağlayabilir, bayi hakedişlerini, primlerini vs hesaplayabilir, bunlar gibi tüm bayi yönetimi faaliyetlerini kolayca yönetebilirsiniz

 • Ana bayi, alt bayi tanımlamaları; bayi kartları ile bayi logosuna kadar tüm detay bilgiler
 • Bayi komisyon oranlarının tespiti (tarifeye bağlı, satış hacmine bağlı, fatura tüketimine bağlı, tüketim profiline bağlı, tek oran, tarifeye bağlı değişken oran vs şeklinde pek çok seçenek ve varsa firmanızın özel uygulamasının yazılıma aktarılması ile komisyon yönetimi)
 • Bayi web client ile bayilerin tüm işlemlerini web üzerinden ve doğrudan merkeze bağlı olarak yapabilmeleri
 • Bayilerin web üzerinden verecekleri tekliflerde firma kurallarının uygulanması
 • Bayilerin web üzerinden kendi müşterilerinin talep ve şikayetlerini takip edebilmeleri
 • Bayilerin web üzerinden kendi müşterilerinin bilgilerini, dökümanlarını vs takip edebilmeleri, eksikleri giderebilmeleri
 • Bayi hakedişlerinin tanımlanan yöntemlerle otomatik hesaplanması, bayilerin web üzerinden hakedişlerini takip edebilmeleri
 • Bayilere toplu veya tek tek otomatik mailler ile bildirimlerde bulunulması veya duyuru iletilmesi
 • Otomatik fatura, tahsilat, portföye giriş, sözleşme bitiş, ek teminat ihtiyacı vb bildirim durumlarının istenen şartlarda bayilere de otomatik olarak bildirilmesi
 • Bayilerin yaptıkları görüşmelerin takibi, teklife dönen görüşme sayısı/hacmi benzeri bayi görüşme performans raporları
 • Bayilerin verdikleri tekliflerin takibi, portföye sokulan müşteri sayısı/hacmi, tüketim dağılımı, karlılık, tarife, abone grubu vs pek çok farklı kriterde performans takibi

Yukarıda bazı özellikleri yazılan Sayax Bayilik Sistemi bileşeni, firmanıza özel olarak uyarlanabilir.

 

Call Center Yönetimi Bileşeni:

Sayax Call Center Yönetimi bileşeni; müşterilerinizden, müşteri adaylarınızdan, bayilerinizden, satış temsilcilerinizden, tedarikçilerinizden vs gelen tüm çağrıların yönlendirilebileceği, tanımlı sorumlululara atanabileceği ve açılan talep / şikayet kayıtlarının takip edilebileceği, analiz ve raporlanmasının yapılabileceği güçlü bir araçtır.

 • Çağrıları kabul eden ön personelin doğrudan müşteri kartına erişimi
 • Fatura, Tahsilat vs gibi önceden tanımlanmış taleplere hızlı cevaplar
 • Tanımlı talep / şikayet kategorilerine göre hazır detay ekranlar
 • Satış danışmanlarına aktarılan çağrıların doğrudan satış danışmanlarının ekranlarında görüntülenmesi
 • Satış danışmanlarında atanmış açık çağrıların uyarı bildirimleri
 • Satış danışmanları tarafında açık çağrıların departmanlara atanabilmesı (hukuk, finans vs)
 • Açılan talep / şikayet kayıtlarının belirli durumlarda bayi veya satış temcilcisine otomatik emaille bildirilmesi
 • Müşterilerin web client üzerinden doğrudan ilgili temsilcinin ekranına düşecek talep / şikayet kaydı açabilmeleri
 • Gelen çağrıların, cevaplama süresi, kapatılma zamanı vs gibi farklı açılardan analizi ve raporlanması
 • Kategori, satış danışmanı vs bazında performans raporlarına ek olarak genel firma performansı da takip edilebilir.

Yukarıda bazı özellikleri yazılan Call Center Yönetimi bileşeni firmanıza özel olarak uyarlanabilir.

 

Sayaç Yönetimi Bileşeni:

Sayax Operasyon Modülü içerisinde yer alan Sayaç Yönetimi bileşeni ile tüm sayaçlarınızı PMUM tarafından onay verilmesinden başlayarak takip edilebilir. Sayaç bilgileri ve tüketim verileri web service’lerle otomatik olarak alınır. Onbinlerce sayacın bütünleşik ekranlarda takip ve analizi kolaylıkla yapılabilir.

PMUM tarafından onaylanan sayaçlarınızın bilgileri web service’lerle otomatik olarak çekilir.

 • OSOS’dan veya PMUM’dan sayaç tüketim verileri otomatik olarak çekilir.
 • Her sayaç kendisine ait bir sayaç kartı ile takip edilir.
 • Sayaçlar farklı gruplar bazında takip edilebilir.
 • Grup bazlı toplu faturalama yapılabilir.
 • Sayaçlar müşteri kartları altında gruplanarak takip edilebilir.
 • Sayaç bazlı tek tek veya müşteri bazlı toplu faturalama yapılabilir.
 • Sayaç bazlı dönemsel tüketim analizleri, profil etkisi.
 • Sayaç bazlı dönemsel maliyet analizleri, karlılık.
 • Üç zamanlı okunan sayaçlar güncel Dağıtım Şirketi Profil Katsayıları kullanılarak saatlik tüketime çevrilir.
 • Dağıtım Şirketi sayaç okuma tutanakları oluşturulabilir.
 • Yük Profili ve Endeks verileri takip edilebilir.

Sayaç Yönetimi bileşeni ile yukarıdaki araçlara ek olarak pek çok farklı raporlama ve analiz imkanı ve firmaya özel uyarlama imkanı vardır.

 

Müşteri Yönetimi Bileşeni:

Sayax Operasyon Modülü içerisinde yer alan Müşteri Yönetimi bileşeni ile tüm müşterilerinizi takip edebilir, müşteri bazlı analiz ve raporlamalar yapabilirsiniz. Portföy öncesi ve portföye girdikten sonra müşterilerin takibi, müşteri bazlı faturalama, tahsilat takibi, sözleşme ve teminat takibi, döküman yönetimi vs gibi pek çok araçla müşterilerinizi yönetebilirsiniz.

 • Her müşteri müşteri kartı ile takip edilir.
 • Sözleşme Yönetimi : müşteri sözleşmeleri, ek protokoller, fesih şartları, sözleşme türü, indirim oranı vs
 • Döküman Yönetimi : müşteri dökümanları, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, teminat mektubu vs.
 • Müşteri rehberi ile müşteri fatura adresi, posta adresi, yetkili, tel, mail, fax vs takibi
 • Müşteri bazlı dönemsel tüketim analizleri, profil etkisi
 • Müşteri bazlı dönemsel maliyet analizleri, karlılık
 • Müşteri bazlı fatura takibi
 • Müşteri bazlı tahsilat takibi, vade farkı faturalarının oluşturulması ve takibi
 • Sözleşmelerden doğan damga vergisi faturalarının oluşturuması ve takibi
 • Sözleşmesi biten müşteriler için otomatik bilgilendirme mesajları
 • Her dönem müşteri teminatlarının hesaplanması, limit tespiti ve çek, senet, mektup, nakit vs kayıt altına alınması
 • Teminatı limit altına düşen veya süresi bitenler için otomatik bilgilendirme mesajları.
 • Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS) raporlarının otomatik oluşturulması
 • Portföye yeni giren müşteriler için otomatik “hoşgeldiniz” bildirimleri
 • Web üzerinden müşterilerin kendi güncel tüketimlerini, faturalarını, tahsilatları vs takip edebilmeleri
 • Web üzerinden on-line fatura ödeme olanağı
 • Müşteri adaylarına verilen tekliflerin takibi
 • Müşterilerle yapılan görüşmelerin (satış danışmanları ve bayiler) takibi

Müşteri Yönetimi bileşeni ile yukarıdaki araçlara ek olarak pek çok farklı raporlama ve analiz imkanı ve firmaya özel uyarlama imkanı vardır.

 

Portföy Yönetimi Bileşeni:

Sayax Operasyon Modülü içerisinde yer alan Portföy Yönetimi bileşeni ile portföy analizlerinin yapılması, karlılık durumunun izlenmesi, operasyonel faaliyetlerin anlık takibi işleri bütünleşik ekranlardan kolayca yapılabilir. Pek çok farklı portföy yönetici özet raporu ile portföyün izlenebilir kılınması, portföy optimizasyonun sağlanması ve böylece yönetilmesi mümkündür.

 • Portöy tüketim analizleri ile dönemsel karşılaştırmalar
 • Portföy maliyet analizleri, karlılık hesaplamaları
 • En karlı müşteri, en yüksek profil maliyetli sayaç vs raporlamalar
 • Portföy denge raporları ile portföy optimizasyonu
 • Portföy saatlik, günlük, aylık tüketim tahminleri
 • Portföy dengesizlik analizleri ile dengesizlik maliyetinin yönetimi
 • Portföye yeni giren müşteriler ve portföyden çıkan müşterilerin takibi, otomatik bildirim mesajları
 • Portföy kontrol raporları ile faturalama ve tahsilat yönetimi takibi
 • Satınalınan elektrik ve ihtiyaç duyulan fon durumunun takibi
 • Portföy yönetici özet raporları ile genel portföy durumunun anlık takibi

Portföy Yönetimi bileşeni ile yukarıdaki araçlara ek olarak pek çok farklı raporlama ve analiz imkanı ve firmaya özel uyarlama imkanı vardır.